"Tratwa" Gabinet Psychoterapii Uzale?nie?

Dane adresowe:

?eligowskiego 46 90-644

Godziny otwarcia:

Gabinet ,,TRATWA" wizyty po wcze?niejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedzia?ku do soboty 8.00-21.00.

O nas

,,Cz?owiek, w którego ludzie wierz? jest poteg?; podwójn? ma moc,
je?eli sam w siebie uwierzy”

Ralph Waldo Emerson


 Jestem Certyfikowanym Specjalist? Psychoterapii Uzale?nie? nr certyfikatu 1292, od kilku lat prowadz? psychoterapi? indywidualn? oraz grupow? osób uzale?nionych oraz ich rodzin(wspó?uzale?nienie), zajmuj? si? pomoc? terapeutyczn? dla osób w kryzysie, pracuj? z osobami doznaj?cymi oraz stosuj?cymi przemoc. Korzystam z wielu metod pracy.
Prowadz? psychoterapi? w NZOZ Poradni Leczenia Uzale?nie? w ?odzi. Zajmuj? si? psychoterapi? na poziomie podstawowym i pog??bionym. Uko?czy?am w tym zakresie Studium Pomocy Psychologicznej (IPZ,PTP) oraz Studium Terapii Uzale?nie? i Wspó?uzale?nienia(IPZ,PTP)

  Wa?nym obszarem mojej pracy jest w?asna praktyka psychoterapeutyczna, gdzie mam mo?liwo?? pracy indywidualnej z pacjentem w dogodnych godzinach,  w atmosferze zaufania, gotowo?ci i otwarto?ci.

Katalog
Galeria
Formularz kontaktowy